Accreditation

BISLA adheres to the highest standards of quality and professionalism. In all our documents, we provide as much data as possible. Our study program focuses on quality education, rich and meaningful student activities and practical experiences via internships. In this section, you will find all the documents about the BISLA Internal Quality System, guarantors of the study program and internal academic/scientific workers.

Dokumenty k Rade Kvality a Vnútornému Systému:

Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému vysokej školy
Internal evaluation report on the implementation of the internal system of the higher education institution
Vnútorný Systém Kvality BISLA
BISLA Internal System of Quality Assurance

Rector’s Order No. 2/2021 / Smernica rektora č. 2/2021:

Smernica rektora Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA) č. 2/2021 o ustanovení Rady kvality vzdelávania na Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií

Členovia internej časti Rady Kvality BISLA

František Novosád, Dagmar Kusá, Sylvia Tiryaki, Klára Klačanová, Alex Rusňák

Menovacie dekréty členov Rady Kvality Vzdelávania BISLA/ Members of the Internal Quality Board

Členovia a menovacie dekréty členov komisie pre hodnotenie systému kvality vzdelávania BISLA / External Assessment Committee of Internal Quality System:

Dekrét Boetsch, Dekrét Dekker, Dekrét Horná, Dekrét Kulašik, Dekrét Oravcová, Dekrét Skovajsa, Dekrét Štrba

Description of internal academic/scientific workers and selected publications:

Samuel Abrahám
Dagmar Kusá
František Novosád
Iveta Radičová

APPLY

We are now accepting applications for the Academic Year 2024/2025

Študuj kvalitne

Social media