Materiály pre NoS

Vzdelávacie štandardy

Občianska náuka

Portál občiankari.sk

Pracovné listy 

Sprievodca internetom

Výchova k občanství 

http://www.vychovakobcanstvi.cz/  Materiály, plány hodín,

Inštitút pre aktívne občianstvo: Školy, ktoré menia svet

Metodická príručka pre výchovu k aktívnemu občianstvu

Nadácia Zastavme korupciu: Korupcia: námety na vyučovanie

Grigorij Mesežnikov, Boris Strečanský: Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy

Ľudské práva

Olympiáda ľudských práv

Podklady, materiály, publikácie ku každoročnej súťaži pre stredné školy v oblasti ľudských práv.

Príručka ľudských práv

Učte sa o ľudských právach prostredníctvom tém, hľadajte pomoc a skúmajte zdroje

Slovník ľudských práv

Vybrané texty k ľudským právam

Právo na vzdelanie

Nancy Flowers, Kompasito: príručka výchovy a vzdelávania detí k ĽP

Romantické násilie:  Príčiny radikalizácie mladých, extrémizmus, identita, vylúčené skupiny, diskriminácia či občianska angažovanosť. Príručka obsahuje interaktívne metódy citlivé k daným témam.

UNESCO Príručka pre učiteľov a učiteľky o predchádzaní násilnému extrémizmu

 

AKTIVITY

Dagmar Kusá a Dušan Ondrušek: Truth and Reconciliation Commission – simulačná hra o TRC v Južnej Afrike v anglickom jazyku.

Kým kohút nezaspieva a ľudské práva a slobody

Aktivita na 2-4 vyučovacie hodiny: spoznávanie troch generácií ĽP a základných medzinárodných organizácií a mechanizmov ochrany ĽP.

 

Prípadové štúdie

Formát World Café

Handout- dôstojnosť

Prípady

            Oberschlick v. Rakúsko

            Demandice

            Pani Anna

Dedičstvo minulosti a kvalita demokraciehrubé výsledky prieskumu

HISTÓRIA

Post Bellum SK

Príbehy 20. storočia, na ktoré by sa nemalo zabudnúť. Súťaže, aktivity, projekty pre študentov.

Post Bellum SK

Hana Havlůjová, Jaroslav Najbertr a kol. Paměť a projektové vyučování v dějepise 

APPLY

We are now accepting applications for the Academic Year 2024/2025

Študuj kvalitne

Social media