Teaching and Learning Center

TEACHING AND LEARNING CENTER

This section provides all the necessary information about the BISLA Teaching and Learning Center. Use the icons below the see the basic information about TLC, or search through the menu at the top of the website.

Rozvoj vnútorného systému Teaching and Learning centra BISLA

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n. o. (BISLA) realizuje dopytovo – orientovaný projekt Rozvoj vnútorného systému Teaching and Learning centra BISLA, kód ITMS 312011BPI2.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.esf.gov.sk / www.ludskezdroje.gov.sk / www.minedu.gov.sk / www.bisla.sk

V sekcii Informácie o projekte, nájdete všetky aktivity, materiály/výstupy, spolupráce, novinky a galériu z aktivít nášho projektu.