Teaching Center

BISLA Teachers’ Handbook 

Handbook (not only) for BISLA faculty comprising basing rules, regulations, norms, best practices, tips, resources for teaching, and more.

BISLA ponúka:

Kontinuálne vzdelávanie: NoSné témy dnešnej spoločnosti

Séria seminárov pre učiteľov Náuky o spoločnosti

BISLA, v spolupráci s učiteľkami a učiteľmi Náuky o spoločnosti, pripravuje sériu seminárov pre vyučujúcich NoS, ktoré sa budú venovať aktuálnym témam v spoločenských vedách, ich praktickým aplikáciám, metódam a metodikám ich výuky na stredných školách, príprave študentov na vysokoškolské štúdium a ktoré zároveň budú slúžiť ako platforma pre zosieťovanie vyučujúcich NoS navzájom, ako i s vysokoškolskými učiteľmi a expertmi z relevantných odborov a pre zdieľanie najlepších praktík, modulov, cvičení, overených praxou.

Napíšte nám v prípade záujmu o seminár vo vašom meste

Prednášky a diskusie pre stredoškolských študentov a pedagógov

Naši profesori a lektori často a radi chodia na stredné školy diskutovať so stredoškolákmi či učiteľmi na aktuálne témy, či témy dotýkajúce sa vyučovania či maturitných otázok.

prof. Iveta Radičová: sociológia, Európska únia

doc. Samuel Abrahám: politológia, politické teórie

prof. František Novosád: filozofia, sociológia, filozofická antropológia

Načo je nám v dnešnej dobe filozofia?

Dr. Dagmar Kusá: ľudské práva, menšiny, etnický konflikt, občianstvo

Kto je demokratický občan?

Obsadený štát a perspektívy pre kvalitnú demokraciu

Kde nieto svornosti, tam nieto hojnosti: 

Dr. James Griffith: politická filozofia, environmentálna filozofia, feministická filozofia

Dr. James Thomson: médiá, žurnalistika, dejiny 20. storočia

Médiá a hodnota informácií v post-faktuálnej dobe

Pozvite nás do školy

Workshopy na písanie esejí 

BISLA Learning Lab a tútori, ktorí v ňom pôsobia ponúkajú workshopy pre stredoškolákov k písaniu akademických esejí.

Máme dva pohotové tímy, ktoré rady vycestujú a ponúknu workshop či sériu workshopov k písaniu esejí: od výberu zdrojov, cez ich spracovanie, citácie, argumentáciu, až po formát a prezentáciu.

Tútori prechádzajú tréningami a majú bohaté skúsenosti s vedením študentov pri akademickom písaní.

Pozvite nás na workshop 

Stiahnite si príručku pre pisateľov esejí

APPLY

We are now accepting applications for the Academic Year 2024/2025

Študuj kvalitne

Social media