BISLA DOD 2024 Discussions

BISLA DOD 2024 Discussions

BISLA OPEN DAY 2024 – DISCUSSIONS We are delighted to share with you the live-streamed discussions from our Open Day. The first discussion features our rector, Samuel Abrahám, who explored the topic of liberal arts education. In the second discussion, Professor...

Súťaž esejí pre stredné školy

Súťaž Esejí Tretí ročník 2023/2024   Drahí súťažiaci, s veľkou radosťou a hrdosťou by sme vám chceli vyjadriť vďaku za váš záujem a účasť na súťaži esejí. Vaša odvaha a zaujatie nám priniesli nielen množstvo kvalitných príspevkov, ale aj hlboké zamyslenie sa nad...