Odkiaľ sa berie zlo?

Diskusia s filozofom Egonom Gálom o morálke, konformite, kmeňoch a empatii vo štvrtok 21.3.2024 o 13:15 v Spitzer Reading Room. Moderuje Dagmar Kusá.