Súťaž Esejí

Tretí ročník

2023/2024

 

Drahí súťažiaci,

s veľkou radosťou a hrdosťou by sme vám chceli vyjadriť vďaku za váš záujem a účasť na súťaži esejí. Vaša odvaha a zaujatie nám priniesli nielen množstvo kvalitných príspevkov, ale aj hlboké zamyslenie sa nad vážnymi a aktuálnymi témami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti.

Všetky eseje boli neobyčajné, plné nápadov, pozoruhodných pohľadov a bohaté na kreativitu. Bolo nám potešením čítať vaše diela a vnímať váš zápal pre spoločenské otázky.

Porota mala ťažkú úlohu vybrať len niekoľko výhercov, pretože každá z vašich eseji bola výnimočná. Gratulujeme všetkým, ktorí boli vybraní ako víťazi a víťazky, a veríme, že tento úspech bude len začiatkom vašej vynikajúcej cesty.

Zároveň by sme chceli poďakovať všetkým školám a študentom, ktorí nám poslali eseje. Osobitné uznanie patrí Bilingválnemu slovensko-španielskemu gymnáziu za ich vynikajúcu účasť a podporu.

Eseje výherkýň a výhercov sú k dispozícii v pdf formáte na našej webovej stránke. Ešte raz vám všetkým ďakujeme za účasť a veríme, že nám ostanete verní aj v budúcnosti, keď sa budeme venovať ďalším zaujímavým aktivitám a súťažiam.

Výherkyne a výhercovia:
1. Cena: Petrušová Milica (Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov)
2. Cena: Prídavková Sofia (1. Súkromné Banskobystrické gymnázium)
3. Cena: Chromiaková Lea (Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany)
Cena rektora BISLA: Boňková Jana (Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho)
Cena rektora BISLA: Dobrovolná Nina (Bilingválne slovensko-španielske gymnázium, Nové Mesto nad Váhom)
Cena rektora BISLA: Pavlac Filip (Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium)
Cena rektora BISLA: Pašuthová Dominika (Spojená škola sv. Uršule (gymnázium)
Cena rektora BISLA: Vraníková Dušana (Gymnázium Sv. Moniky, Prešov)

Eseje PDF

Odborná porota, ktorá hodnotila stredoškolské eseje, pozostáva z nasledujúcich členiek a členov:

Darina Abrahámová (dramaturgička)
Nikola Krajčíková (študentka BISLA)
Božidara Turzonovová (herečka SND)
Bibiana Vlkova (študentka BISLA)
Ľubomír Feldek (básnik)
Samuel Marec (prekladateľ)

Vyhodnotenie súťaže esejí na BISLE:

Školy, ktorých študenti sa zapojili do súťaže esejí:

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana Čadca

Gymnázium Komenského 2/1074, Partizánske

Evanjelická spojená škola Martin

Cirkevné gymnázium A. Radlinského, Dolný Kubín

Súkromné Gymnázium Banskobystrické

Gymnázium svätej Moniky, Prešov

Gymnázium, Lorencova ulica, 46, Krompachy

Súkromné gymnázium Rovná 597/15, Poprad

Evanjelické kolegiálne  gymnázium Prešov

Cirkevná spojená škola Andreja Radlinského

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Gymnázium Federica Garcíu Lorcu

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku

Súkromné gymnázium Katkin park 2, Košice

Gymnázium Jozefa Lettricha

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch

Gymnázium Metodova

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza

Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra

Gymnázium sv. Jána Pavla II

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín

Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

Súkromná spojená škola European English School

Gymnázium Ivana Horvátha

Spojená škola Kráľovnej pokoja

Gymnázium Grösslingova 18

Evanjelické gymnázium Tisovec

Gymnázium, Veľká Okružná Žilina

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Spojená škola sv. Uršule (gymnázium)

ŠpMNDaG Skalica

Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášiková 2, Bratislava

Gymnázium Matky Alexie

Evanjelické bilingválne gymnázium Martin

Cirkevné gymnázium svätého Mikuláša

Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves

Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice

Gymnázium sv. Edity Steinovej

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, 06601 Humenné

Gymnázium Kysucké Nové Mesto

Gymnázium Leonarda Stöckela Bardejov

Bilingválne slovensko-španielske gymnázium Nové Mesto nad Váhom

Gymnázium Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

Gymnázium sv. Košických mučeníkov