News

Súťaž esejí pre stredné školy

Súťaž EsejíTretí ročník 2023/2024 Drahí súťažiaci, s veľkou radosťou a hrdosťou by sme vám chceli vyjadriť vďaku za váš záujem a účasť na súťaži esejí. Vaša odvaha a zaujatie nám priniesli nielen množstvo kvalitných príspevkov, ale aj hlboké zamyslenie sa nad...

read more

Sedem rektorov a rektoriek píše ministrovi školstva.

Sedem rektorov a rektoriek píše ministrovi školstva, aby upozornili premiéra SR, že jeho vulgárne a znevažujúce výroky sú nehodné jeho úradu JUDr. Ing. Tomáš DRUCKERminister školstva, vedy, výskumu a športu SRStromová 1813 30 Bratislava   december 2023     Vážený pán...

read more
Diskusia: Sloboda prejavu v demokratickej spoločnosti

Diskusia: Sloboda prejavu v demokratickej spoločnosti

HVS#2 - Sloboda prejavu v demokratickej spoločnosti Diskusia zo série Hodnoty-Vzdelávanie-Sloboda sa v pondelok (20.11.2023) uskutočnila v priestoroch BISLA - Bratislava International School of Liberal Arts. Rektor BISLA, Samuel Abrahám, otvoril diskusiu s...

read more
Human Forum 2023

Human Forum 2023

  Dagmar Kusá took part in the opening panel of the tenth annual Human Forum in Banská Bystrica. The tenth Forum was devoted to the theme of strengthening democracy and protecting civil society. The opening panel considered the conflict in Ukraine in relation to...

read more

Zaži vysokoškolskú prednášku už na svojej strednej škole

Zapojte sa do projektu: Zaži vysokoškolskú prednášku na svojej strednej škole Na vysokej škole BISLA rozbiehame projekt pre aktívnych stredoškolákov, ktorí chcú aj trochu viac ako ponúka bežné vyučovanie. V rámci tohto projektu prídu naši profesori priamo ku vám na...

read more
Orientation Week 2023

Orientation Week 2023

We've successfully finished our first orientation week, and as of today, our classes have officially started. ~ We were excited to see you, and we wish you lots of success!

read more
Samuel Abrahám on Slovak politics and upcoming elections

Samuel Abrahám on Slovak politics and upcoming elections

Samuel Abrahám on Slovak politics and upcoming electionsOur rector, Samuel Abrahám, was invited to speak about Slovak politics and upcoming elections. In September, Slovakia will have elections, a very turbulent period in Slovak politics as many new and old parties...

read more