Arnold Kiss

Arnold Kiss

Arnold Kiss | Class of 2014 | 24.apríl 2019 | Ivona Mičeková   Arnold Kiss je nie len úspešný abolvent našej školy ale aj úspešný vo svojich zaujímavých aktivitách. Po štúdiu na BISLA pokračoval na KU Leuven v Belgicku, kde študoval medzinárodné vzťahy a európske...
Veronika Fajbíková

Veronika Fajbíková

Veronika Fajbíková | Class of 2013 | 1.apríl 2019 | Ivona Mičeková   Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií môže byť právom hrdá na svojich študentov a absolventov. Jednou z nich je aj Veronika Fajbíková, ktorá po bakalárskom štúdiu na BISLE...