NEWS

STIPEND AWARDS | odovzdávanie štipendií

29.10.2019

PHOTOS BY | fotky od Patrícia Beličková

Dagmar Kusá na Pobreží Slonoviny | in Côte d'Ivoire

29.10.2019

Dagmar Kusá je aktuálne na návšteve našej partnerskej školy na Pobreží Slonoviny Dagmar Kusá is currently visiting our partner liberal art...

Sapere aude! - STRUČNÁ PRÍRUČKA PRE PÍSATEĽOV ESEJÍ

18.10.2019

Autori: Matej Bílik a Mária Dudžáková

Scholars at Risk

8.10.2019

BISLA, as a founding member of Scholars at Risk Slovakia, took part in a conference Focusing on Freedom, organized by the Bratislava Policy Institute