Letná škola

Vyber si jeden z troch workshopov a prihlás sa na letnú školu BISLA. Postup je jednoduchý, stačí nám zaslať e-mail na adresu: [email protected] s vybranými workshopmi a potvrdiť svoj záujem zúčastniť sa. V prípade, že máš nejaké požiadavky, neváhaj ich odoslať v e-maily a my ti radi odpovieme na všetky tvoje otázky alebo pripomienky.


 

Mária Dudžáková

Moje štúdium politických vied na BISLA ma priviedli k hlbšiemu porozumeniu spoločenských nerovností na základe pohlavia, ktoré som vnímala už počas dospievania. Diskusie o otázkach stereotypov, noriem, tradícií, či ľudských práv mi ukázali, že práve toto sú témy, ktorým sa chcem aj naďalej venovať. Preto som sa rozhodla uskutočniť svoje magisterské štúdium v sociológii na University of Amsterdam. Moja špecializácia bola práve na rod a sexualitu a ako tieto koncepty pôsobia v spoločnosti. Práve toto sú témy, o ktorých sa budeme rozprávať v ponúkanom kurze Kto som/Čo som? Úvod do rodových štúdií. Zároveň vám prezradím ako s touto mojou fascináciou súvisela moja nechuť k vareniu.

Workshop:

Kto som/Čo som?
Úvod do rodových štúdií

Tento kurz uvádza študentov do problematík rodových štúdií a čiastočne aj queer štúdií. Spoločne sa pozrieme na základnú terminológiu, aby sme sa vedeli v tomto odbore pohybovať. Počas tohto týždňového úvodného kurzu si vysvetlíme základné sociologické koncepty rodových a queer štúdií. Budeme sa snažiť prebádať koncepty ako napríklad pohlavie, rod, identita, socializácia, telo, sexuality, rovnosť, inakosť, atď. Taktiež sa spoločne budeme snažiť pochopiť ako tieto koncepty implicitne alebo explicitnejšie ovplyvňujú náš každodenný život. Tento kurz bude založený hlavne na čítaní textov, ktoré budú poskytnuté študentom s následnou diskusiou, ktorá nám spoločne pomôže reflektovať nie len na koncepty, o ktorých sa budeme rozprávať, ale aj na ich vplyv na náš život.

Hosťom workshopu bude slovenská autorka Jana Juráňová.

Rozvrh workshopu: 4.7 – 8.7 od 10:30-12:00 a od 13:00-14:30


 

Lukáš Siegel

 

Po svojom štúdiu na BISLE som pokračoval vo filozofii na magisterskom a doktorandskom stupni kde som sa venoval rôznym aktuálnym témam o ľudských právach, znevýhodnených skupinách, predsudkoch, či teóriách spravodlivosti. Pôsobil som vo FEPS YAN (Foundation for European Progressive Studies – Young Academics Network) kde som sa venoval univerzálnemu základnému príjmu. Vo svojom voľnom čase sa však rád venujem Viktorovi Franklovi a existenciálnej analýze, ktorú považujem za kľúčovú v súčasnej dobe.

Workshop:

Človek a zmysel života v 21. storočí – Logoterapia Viktora Frankla

Uvažovanie o zmysle života, polemika nad vlastnou existenciou alebo hľadanie odpovedí na otázky týkajúce sa nášho života trápia nás všetkých. Vo filozofii existujú rôzne pohľady, ktoré sa snažia definovať človeka a hľadajú odpovede na uvedené otázky. Existencializmus je prúd, ktorý sa snaží odpovedať na tieto otázky, avšak necháva pátranie na jednotlivcovi a jeho skúsenostiach. Workshop bude zameraný práve na základné pochopenie existencializmus a s ním spojenej existenciálnej analýzy (Logoterapia) Viktora Frankla. Franklovo chápanie života a hľadanie zmyslu prináša unikátny pohľad pre súčasnú dobu, pretože nabáda človeka uvažovať nad svojím životom v komplexnom kontexte spojitostí a vzťahov voči sebe a druhým. Jedným z cieľov workshopu je naučiť účastníkov uvažovať o vlastnom živote v intenciách logoterapie a smerovať ich k vlastnej zmysluplnej existencii.

Rozvrh workshopu: 27.6 – 1.7 od 10:00-11:30 a od 12:30-14:00


 

Dana Ahern

Volám sa Danka Ahern. Pôvodným vzdelaním a povolaním som sociologička a prekladateľka. Posledných päť rokov pracujem ako koučka a učiteľka meditácie. V živote ma fascinuje rôznorodosť ľudského bytia a všetko čo je vtipné a nadhľadové. Taktiež mám veľmi rada bytosti psieho presvedčenia a preto mám svorku troch psíkov z útulku. Letný kurz životológie ponúkam pretože si myslím, že šťastie a spokojnosť nenachádzame. Šťastie a spokojnosť si vytvárame a pestujeme pomocou niekoľkých dôležitých zručností, ktoré sa vieme všetci naučiť. Letný kurz životológie je úvodom do týchto zručností.

Workshop:

Letný kurz životológie: Ako žiť a nezblázniť sa
“Nemôžeš zastaviť vlny, vieš sa ale naučiť surfovať.” – Jon Kabat-Zinn

Letný kurz životológie Vás uvedie do tajomstiev niekoľkých dôležitých životných zručností, ktoré napomáhajú skvalitniť prežívanie nášho každodenného života, upokojiť náš často “našuchorený” nervový systém a tiež nás naučia pracovať so stresujúcimi myšlienkami a emóciami tak, aby sme si k nim vytvorili harmonický, kladný vzťah. Kurz bude obsahovať 5 trojhodinových modulov. Budeme sa venovať zvládaniu stresu, práci s dychom, práci so stresujúcimi myšlienkami, práci so stresujúcimi emóciami a technikám liečivého vnímania prítomnosti prostredníctvom vedomej všímavosti – tzv. Mindfulness.

Rozvrh workshopu:

28.6 – 29.6 – 30.6 od 10-11:30 a od 13-14:30
6.7 – 7.7 od 10-11:30 a od 13-14:30

APPLY

We are now accepting applications for the Academic Year 2022/2023

Študuj kvalitne

Social media