Egon Gál

Vyštudoval Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej. Od roku 1990 sa venuje filozofii, špecializuje sa na oblasť filozofie mysle, filozofie sociálnych vied a kognitívnu vedu. V rokoch 1990-1995 bol vedúcim Katedry humanistiky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, 1996-2004 riaditeľ Inštitútu judaistiky UK. V súčasnosti prednáša filozofiu kognitívnych vied v Bisle. Je redaktorom časopisu Kritika a kontext.