HVS#2 – Sloboda prejavu v demokratickej spoločnosti
Diskusia zo série Hodnoty-Vzdelávanie-Sloboda sa v pondelok (20.11.2023) uskutočnila v priestoroch BISLA – Bratislava International School of Liberal Arts.
🎤Rektor BISLA, Samuel Abrahám, otvoril diskusiu s akademičkami a odborníčkami na ľudské práva, Dagmar Kusa a Andrea Erdőšová. Predsedníčka Helsinského výboru na Slovensku, Sylvia Tiryaki, sa ujala moderovania.
Témy zahŕňali hrozbu dezinformácií v spoločnosti, boj proti nim, ale aj otázky o autorite v rámci identifikácie dezinformácií. Sloboda prejavu je jednou z oblastí zahrnutých v našej príručke ľudských práv v rámci projektu Human Rights Guide. Príručku nájdeš tu: https://www.humanrightsguide.sk/…/what-are-human-rights
Helsinský výbor verí, že vzdelávanie v oblasti ľudských práv je kľúčom k spravodlivejšej a rovnoprávnejšej spoločnosti.