Teaching Center

Kontinuálne vzdelávanie: NoSné témy dnešnej spoločnosti

Séria seminárov pre učiteľov Náuky o spoločnosti

BISLA, v spolupráci s učiteľkami a učiteľmi Náuky o spoločnosti, pripravuje sériu seminárov pre vyučujúcich NoS, ktoré sa budú venovať aktuálnym témam v spoločenských vedách, ich praktickým aplikáciám, metódam a metodikám ich výuky na stredných školách, príprave študentov na vysokoškolské štúdium a ktoré zároveň budú slúžiť ako platforma pre zosieťovanie vyučujúcich NoS navzájom, ako i s vysokoškolskými učiteľmi a expertmi z relevantných odborov a pre zdieľanie najlepších praktík, modulov, cvičení, overených praxou.