Súťaž Esejí

Tretí ročník

2023/2024

BISLA vyhlasuje súťaž v písaní esejí, určenú pre všetkých študentov stredných škôl.

Téma eseje

Téma eseje (výber z dvoch možností):
1. „Umelá inteligencia – napíš čo sú jej pozitíva a čo negatíva. A čo si o nej myslíš ty?“
2. „O čom sa nehovorí, ale malo by sa?“

Rozsah:
Maximálne 5000 znakov (približne 3 normostrany) v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Časový harmonogram súťaže:
Eseje posielajte na BISLA písomne (adresa: Grösslingova 53, 811 09 Bratislava) alebo e-mailom [email protected] do 15. decembra 2023. V hornej časti eseje uveďte svoje údaje: meno a priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a názov SŠ, na ktorej študujete.
Porota zverejní výhercov súťaže 30. januára 2024 spolu s ich esejami na webovej stránke BISLA (www.bisla.sk). Výherné eseje ako i úryvky z ďalších zaujímavých esejí uverejníme v časopise Kritika & Kontext (www.kritika.sk).

Členovia odbornej poroty: Božidara Turzonovová, Ľubomír Feldek, Darina Abrahámová, Samuel Marec a Nikola Krajčíková (študentka BISLA) a Bibiana Vlková (študentka BISLA).

Ceny pre výhercov

1. Cena: 500 EUR
2. Cena: 300 EUR
3. Cena: 100 EUR
4. Cena rektora BISLA 50 EUR
5. Cena rektora BISLA 50 EUR
6. Cena rektora BISLA 50 EUR