©2020 BISLA – Bratislava International School of Liberal Arts
Podaj si ešte prihlášku bezplatne
do 30. 9. 2021
Chceme vedieť, či máš naozaj záujem o seriózne štúdium. Encyklopedické znalosti nás nezaujímajú. Na to máme Wikipédiu.
Pohovory prebiehajú osobne alebo cez Skype.
Ak sa chceš dozvedieť viac, zavolaj (0905 727-785),
alebo pošli email: sulikova@bisla.sk
Prijímací pohovor
Historické centrum Bratislavy, Grösslingová 53. Navštív naše krásne priestory! Príď na seminár, na kávu, porozprávaj sa so študentami BISLY.
Kde sídlime
Lucas Sprouse
História
Boise State University
Jon Stewart
Filozofia
University of California
Michal Vašečka
Sociológia
Masarykova univerzita
v Brne
Samuel Abrahám
Politológia
Carleton University, Ottawa
Iveta Radičová
Sociológia
University of Oxford
Kvalitnú školu definujú kvalitní profesori.
Naši učitelia a ich alma mater:
Ľudia
Angličtina
Výučba na BISLA v angličtine. Stačia základy – do roka ťa doučíme na akademickú úroveň.
Zistíš, v čom vynikáš
Vďaka diskusii o etických otázkach spoznáš sám/sama seba a teda aj to, čo chceš v živote dosiahnuť.
Soft Skills
Mäkké zručnosti pre 21. storočie: Kritické myslenie, argumentácia, tvorivosť a logický úsudok.
Bakalárske štúdium na BISLE je postavené tak, aby naši študenti získali široký rozhľad, praktickú skúsenosť a dokázali sa uplatniť na trhu práce alebo pokračovali v štúdiu kdekoľvek vo svete. Hlavne však, štúdium na BISLA
Čo získaš
Nízke školné
Vďaka sponzorom len 900€ (semester). Široké možnosti štipendií.
Pokračuj ďalej
Naši absolventi sú žiadaní: získaj dobrú prácu alebo pokračuj v štúdiu na popredných svetových univerzitách.
Prostredie
Historické centrum Bratislavy, moderná výbava, príjemná záhrada.
Semester v zahraničí
Hongkong, Holandsko (Maastricht, Tilburg), Petrohrad, USA (Marlboro College)
Individuálny prístup
Semináre s osobným prístupom namiesto prednášok. Každý študent má svojho akademického poradcu (tútora).
Zisti, čo ťa baví
Na BISLE získaš všeobecný rozhľad vo filozofii a spoločenských vedách. Postupne sa rozhodneš, čomu sa chceš venovať.
Získaj vedomosti zo sociálnych a humanitných vied a zaži aj skvelú atmosféru na našom kampuse. Okrem kvalitných kurzov v malých tried (10-15 študentov), zdokonalíš sa v tzv. soft skills (intelektuálne a praktické zručnosti), tak potrebných v zamestnaní, alebo v ďalšom štúdiu. BISLA má nízke školné, vďaka naším sponzorom. (Podobné štúdium v zahraničí stojí až 30000 Eur.) Školné na BISLA je len 900 Eur za semester.
Prečo BISLA
Prihláška
zadarmo

Rozhodnutie dnes určí tvoje smerovanie na celý život.
Rozhodni sa správne! Ak si si nie istý/istá, sme vysoká škola, ktorá ti pomôže nájsť, v čom vynikáš. BISLA, ktorá sídli v Bratislave, ponúka kvalitné bakalárske štúdium v angličtine, prezenčne a NIE ONLINE!
Štúdium v angličtine
NIE ONLINE!
Prihláška bezplatne ešte do 30. 9. 2021