Student Journal IL PONTE

Sapere aude! - STRUČNÁ PRÍRUČKA PRE PÍSATEĽOV ESEJÍ

18.10.2019

Sapere aude! - STRUČNÁ PRÍRUČKA PRE PÍSATEĽOV ESEJÍ

Naši dvaja študenti vytvorili 30 stranovú príručku pre stredoškolákov o tom ako písať eseje. Príručka je voľne k stiahnutiu pre všetkých.

Grafická úprava: Ondrej Gajdoš

Ilustrácie: Dagmar K.

Odborná redaktorka: Mgr. Dagmar Kusá, PhD.

Link na príručku