News

Senát sa uzniesol na nominácii kandidáta na rektora BISLA

2.5.2018

Dňa 2.5. 2018 Akademický senát BISLA nominoval v tajnom hlasovaní kandidáta na funkciu rektora BISLA na nasledujúce volebné obdobie. Nominovaným kandidátom sa stal doc. Samuel Abrahám, PhD.