NEWS

Dagmar Kusá súčasťou konferencie Demokratická revoluce 1989: Třicet let poté | conference- Democratic Revolution 1989: Thirty Years after

7.11.2019

Dagmar Kusá bola súčasťou konferencie Demokratická revoluce 1989: Třicet let poté, ktorá sa konala 6.-8.novembra v Senáte Parlamentu Českej Republiky pri príležitosti 30-výročia Nežnej revolúcie. Témami konferencie boli medzinárodné aj domáce súvislosti pádu komunistického režimu a jeho následná transformácia. Diskutovali odborníci z oblasti histórie, sociológie, politológie či psychológie z rôznych vyskumných inštitúcii. 

 

Dagmar Kusá špeciálne diskutovala na tému: Od krize komunistické diktatury ke krizi liberální demokracie (1989–2019)

 

Dagmar Kusá took a part at the conference-Democratic Revolution 1989: Thirty Years after, that was held on November 6-8 in the Senate of the Parliament of the Czech Republic at the occasion of 30th anniversary of the Velvet Revolution. The conference focused on the international and domestic context of the fall of the communist regime and its subsequent transformation. Topics were discussed by experts in the fields of history, sociology, political science or psychology from various research institutions.