NEWS

BISLA na Dni otvorených dverí CEU | BISLA at CEU Open House

23.11.2019

BISLA sa zúčastnila Dňa otvorených dverí na CEU | BISLA took a part at CEU Open House