Realized Mobilities

VÝBEROVÉ KONANIE 13.4.2018
MOBILITY V ZIMNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2018/2019

Lucia Trubenová - Marlboro College, Vermont, USA

Mária Dudžáková – Ling Nan University, Hong Kong

Alexandra Telepčáková – Ling Nan University, Hong Kong

VÝBEROVÉ KONANIE 15.11.2017
MOBILITY V LETNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2017/2018
Veronika Budaiová - Maastricht University, Holandsko
 
VÝBEROVÉ KONANIE 10.4.2017

MOBILITY V ZIMNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2017/2018

Michal Sagula – Univerzita Karlova, Praha, ČR

Laura Pálenčíková – Tilburg University, Holandsko

VÝBEROVÉ KONANIE 15.4.2016

MOBILITY V ZIMNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2016/2017

Anka Fumačová – Tilburg University, Holandsko

Jenifer Bergerová – Tilburg University, Holandsko

VÝBEROVÉ KONANIE 15.11.2015

MOBILITY V LETNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2015/2016

David Madaj – Tilburg University, Holandsko

VÝBEROVÉ KONANIE 17.3.2015

MOBILITY V ZIMNOM SEMESTRI ŠKOLSKÉHO ROKU 2015/2016

Kelemenová Barbora – Ling Nan University, Hong Kong

Vlčková Andrea – Maastricht University, Holandsko

Harman Dominik – Maastricht University, Holandsko

Pavol Fukatsch – Tilburg University, Holandsko

Švandová Terézia – Marlboro College, Vermont, USA

Martina Šumichrastová, Smolny College, Petrohrad, Rusko

 
BISLA ŠTUDENTI NA ERASME
University College MAASTRICHT, HOLANDSKO

Viktor Fudala šk.rok 2014/2015

Katarína Lehocká šk.rok 2014/2015

Arnold Kiss šk.rok 2012/2013

Nikola Revická šk.rok 2011/2012

Lenka Bilská šk. rok 2010/2011

RHINE WAAL University, NEMECKO

Attila Hromada šk.rok 2014/2015

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, ČESKÁ REPUBLIKA

Nikola Bakšová šk.rok 2014/2015

Michaela Križáková šk.rok 2014/2015

LING NAN University, HONG KONG

Nikola Ficová šk.rok 2013/2014

Filip Žofčín šk.rok 2013/2014

Kristína Mašlonková šk.rok 2014/2015

Nikolas Pálencsár šk.rok 2014/2015