Upcoming Events

Sme Západ? Kundera a jeho tragédia Strednej Európy po 33 rokoch

29.11.2017

Sme Západ?

Kundera a jeho tragédia Strednej Európy po 33 rokoch

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA)


pozývajú na diskusiu:

moderuje Samuel Abrahám + hostia: László Szigeti, vydavateľ, Michal Vašečka, sociológ a Fedor Blaščák, filozof

Diskusia sa uskutoční v stredu 29. novembra o 17:00  v budove Bisla na Grosslingovej ulici.

Úvod Michala Vašečku:

Sme Západ? Boli sme Západom a prestali sme ním byť, boli a rozhodne sme, alebo nikdy sme ním neboli a preto ani dnes sa touto otázkou trápiť nemusíme? Na pozadí pochybností i znovuobjaveného sebavedomia stredoeurópskych krajín sa zamyslíme nad vývojom slovenskej ako i českej spoločnosti 33 rokov po publikovaní zásadného článku Milana Kunderu. Ten vrátil Strednú Európu na mapu sveta, akceleroval naše premýšľanie o "návrate" do Európy a pomohol znovu vytvárať pocit spolupatričnosti v priestore bývalej "Mittleeuropy". Čo z toho je dnes aktuálne a nakoľko sú tézy Milana Kunderu platné i po 33 rokoch?

Texty:

/files/ckeditor/Myth_of_Central_Europe_Abraham.pdf

/files/ckeditor/Kundera_Tragedy_of_Central_Europe.pdf

 

This event was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. APVV-15-0682