Upcoming Events

Prezentácia knihy - František Novosád: Odkaz z Marburgu Novokantovstvo od teórie poznania k antropológii

11.4.2018

František Novosád: Odkaz z Marburgu Novokantovstvo od teórie poznania k antropológii (IRIS 2017)
Vladimír Leško, Milan Sobotka a kol.: Heidegger a novoveká metafyzika (Košice, 2018)
 
Prezentácia a diskusia o filozofii 20. storočia sa uskutoční v stredu 11. apríla 2018 o 17,00 v  budove Bisla, Spitzer Reading Room.

 

Tešíme sa na vašu účasť.

BIH & BISLA TEAM