Upcoming Events

Prezentácia jubilejných čísiel Kritiky&Kontext / Presentation of Two Anniversary Issues of K&K

7.12.2017
Vážení priatelia, kolegovia a študenti,
 
dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dnes o 17.00 hod. v BISLE, Grösslingova 53, Bratislava, časopis Kritika & Kontext oslavuje dve dekády svojej existencie. Pri tejto príležitosti prezentujeme jubilejné čísla 47-48 a 49-50.
Niektorí z prispievateľov budú čítať časti zo svojich príspevkov (Iveta Radičová, Zuzana Szatmáry, Egon Gál, Ľubo Feldek a iní). Zároveň budeme diskutovať o zmysle a potrebe vydávania kultúrnych časopisov (Robert Kotian).
 
Tento týždeň sme pripravili vynovenú webovú stránku časopisu, kde nájdete v prehľadnej forme všetko, čo od roku 1996 v Kritike vyšlo. Kliknite sem: www.kritika.sk
Na oslavu Kritiky  prídu z Viedne aj traja zakladatelia časopisu európskych kultúrnych časopisov www.eurozine.eu.  Kritika stála pri vzniku tohto prestížneho žurnálu, ktorý združuje a prepája stovky kvalitných časopisov z celej Európy.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami, na inteligentnú diskusiu, príjemnú spoločnosť a posedenie pri pohári vína,
 
S pozdravom,
Samuel Abrahám, šéfredaktor a zakladateľ K&K a team BISLA a BIH