Upcoming Events

Fenomenológia a problém interdisciplinárnosti

8.11.2017

Fenomenológia a problém interdisciplinárnosti

 

 

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied a Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA)


pozývajú na diskusiu:


s PhDr. Petrom Urbanom, PhD., na tému: Fenomenológia a problém interdisciplinárnosti.

Diskusia sa uskutoční v stredu 8. novembra o 17:00  v budove Bisla na Grosslingovej ulici. Diskusiu moderuje F. Novosád.

 

This event was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. APVV-15-0682