Upcoming Events

DOD na BISLE/Open Day at BISLA

10.4.2019

Srdečne by sme Vás všetkých chceli pozvať na Dni otvorených dverí na BISLE, kde budete mať možnosť sa pozrieť na to, ako prebiehajú naše hodiny. Taktiež sa budete môcť porozprávať s vyučujúcimi rovnako ako so samotnými študentmi a nájsť odpovede na otázky, ktoré Vás zaujímajú.
Tešíme sa na Vás!

We would like to welcome you all at our Open Days at BISLA. You will have an opportunity to see our classes and talk to our professors as well as students. You can ask them questions and find out everything you would like to know.
See you there!