Upcoming Events

Bratislavský Inštitút humanizmu (BIH) & BISLA - KRITIKA & KONTEXT

7.12.2017

 

 
Bratislavský Inštitút humanizmu (BIH) & BISLA
Vás pozývajú na oslavu a prezentáciu jubilejných čísiel časopisu/invites you to celebrates the anniversary issues:
 
Kritika & Kontext, č. 47-48 a č. 49-50
 
vo štvrtok 7. decembra o 17.00 hod. na BISLE, Grösslingovej 53 v Bratislave/
On Thursday, December 7, 2017, 5pm at 53 Grösslingova str. in Bratislava.
 

Oslovili sme domácich aj zahraničných autorov, ktorí v minulosti prispeli do Kritiky, aby odporúčali a uviedli zopár strán textu, ktorý ich v živote oslovil a ovplyvnil. Príspevkom sme získali na dve skvelé čísla. Tešíme sa, že autori niektoré zo svojich odporúčaní prečítajú.
We approached several authors who in the past published in Kritika and asked them to recommend and comment on a text that influenced them greatly. We received wonderful contribution for two hefty issues.
 
Autori/Autors: Stefan Auer, Bradley W. Bateman, Jana Beňová, George Blecher, Laurent H. Boetsch, Martin Bútora, Béla Egyed, Walter Famler, Ľubomír Feldek, Daniel Fischer, Carl Henrik Fredriksson, Egon Gál, Fedor Gál, Fero Guldan, John Hall, Mila Haugová, Rudolf Chmel, Tomáš Janovic, Ivan Kamenec, Daniela Kapitáňová, Allen Kassof, Julie J. Kidd, Ladislav Kováč, Miroslav Kusý, Miroslav Marcelli, Ivan Marton, Willard Mullins, Klaus Nellen, František Novosád , Roman Polák, Iveta Radičová, Obrad Savić, Marci Shore, Jan Sokol, Zuzana Szatmáry, Ivan Štrpka, Kamila Štullerová, Hermínio Teixeira, David Tindall, Judith Vidal Hall, Peter Zajac
 
Odporúčané texty týchto autorov/Recommended texts of these authors: Rorty, Hardy, Čapek, Witmann, Milosz, Krasko, Werich, Melville, Arendt, Štrpka, Berlin, Gellner, Šimečka, Machado, Šimko, Mulchrone, Yeats, Kadare, Holec, Clastres, Hirschman, Shakespeare, Esterházy, Damasio, Smolin, Berger, Kolakowski, Kundera, Sokol, Borges, Gercen, Fermor, Gintis, Szymborska, Taylor, Giddens, Snyder, Cassirer, Marcuse, Sloterdijk,
Kliknite na odkzy na úvodníky z týchto čísel ako aj úvodník a manifesto Kritiky & Kontext z roku 1996/Here are the links to read editorials from these two anniversary issues: