Events

5 MAREC 2020 | PREZENTÁCIA KNIHY JAROSLAVY VYDROVEJ

28.2.2020

5 MAREC 2020 | PREZENTÁCIA KNIHY JAROSLAVY VYDROVEJ

Výraz – dielo – telesnosť (Pavel Mervart 2019)

Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 5. marca 2020 v budove Bisla na Grosslingovej 53 o 17,00.

Prezentáciu uvedie František Novosád.
 
Jednotlivé kapitoly knihy J. Vydrovej spája úsilie preniknúť k otázke človeka, ktorý sa vyjadruje vo výrazoch. Prístup k tomuto skúmaniu otvára fenomenológia Edmunda Husserla a filozofická antropológia Helmutha Plessnera. Postupné rozvíjanie tém jednotlivých textov môžeme nazvať aj cestou „od pohľadu k obrazu“. Naznačovalo by to tak tematický oblúk zachytávajúci príklady z oblasti umenia, architektúry, rôznych podôb hry, ktoré zase ponúkajú priestor pre filozofickú reflexiu skúsenosti, telesnosti, expresivity i sociality. Takáto predstava človeka nie je len mozaikou, v ktorej sa k sebe jednoducho pripájajú jej jednotlivé časti do čoraz úplnejšieho celku, ale aj kritickým rozoberaním obrazu človeka ako ideálu, definitívnej odpovede či utopickej predstavy.


Tešíme sa na vašu účasť.

BIH & BISLA TEAM