Elective Courses

Z predošlých rokov

Divadlo a politika, Mc Cardle A.; Abrahámová D.

Kontexty divadla alebo Vymýšľajme novú hru, Abrahámová D.

Etika, Zuzana Palovičová

Estetika, Bakoš Oliver

Súčasná filozofia, Muránska Janka

Filozofia internetu, František Gyarfáš

Political geography, Janet Livingstone

Popculture, Juraj Malíček

Epistemológia, Róbert Maco

Elementy estetiky, Bakoš Oliver

US History, Juraj Hocman

Arabská kultúra, Emire Khidayer

Moderné slovenské dejiny, Dušan Kováč

Západný Balkán, Milan Nič

Economics and Politics, Brigita Schmognerová

Teória poznania, Dušan Gálik

Organizačné správanie, Ivan Perlaki

Antropologická estetika, Róbert Karul

Sociálna a kultúrna antropológia, Podolinská

Global Economy, John Baron

Understanding World History: An Understanding of Economy, John Baron

Civil Disobedience, Walter Famler

What is man, Kamil Fekete

Moral Tribes, Egon Gal

Moral Tribes II, Egon Gál

Sociálna funkcia internetu, Egon Gál

Yuval Noah Harari: Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Egon Gál

Global terrorism, Ester Simon

Understanding the Audio-Visua, Matej Gyarfáš

Introduction to Psychology, Matej Gyarfáš

Náboženstvo a súčasná spoločnosť, Kocúr

Umenie a dejiny ideí, Robert Karul

Russian Politics, Kazharski

Načo nám je umenie, Milan Meško

China and Central Europe, Gabriela Pleschová

Sociológia rasy a etnicity, Michal Vašečka

Race, Ethnicity and Nation, Michal Vašečka

Civil society and public sphere, Michal Vašečka

Migrants and Refugees in the EU, Karen Henderson

The Politics of Central and Eastern Europe after 1989

How to read a newspaper, James Thomson

European History, James Thomson

Introduction into Economics, Matej Valach

Človek z pohľadu východnej filozofie, Janko Štvrtina 

Ethical Theories, Tomáš Beniak

Foucault, James Griffith

Critical Thinking, James Griffith

Spinoza, james Griffith

Diplomacy, Clarissa Tabosa

Science and Religion, Andrej Zeman

Introduction to Psychology for Social Scientists, Janka Bašnáková

Renaissance, Reformation, and Enlightenment; Lucas Sprouse

History of the Middle Ages, Lucas Sprouse

Western Civilization, Jon Stewart