Súťaž esejí pre stredné školy

Súťaž Esejí Tretí ročník 2023/2024   Drahí súťažiaci, s veľkou radosťou a hrdosťou by sme vám chceli vyjadriť vďaku za váš záujem a účasť na súťaži esejí. Vaša odvaha a zaujatie nám priniesli nielen množstvo kvalitných príspevkov, ale aj hlboké zamyslenie sa nad...

Sedem rektorov a rektoriek píše ministrovi školstva.

Sedem rektorov a rektoriek píše ministrovi školstva, aby upozornili premiéra SR, že jeho vulgárne a znevažujúce výroky sú nehodné jeho úradu JUDr. Ing. Tomáš DRUCKERminister školstva, vedy, výskumu a športu SRStromová 1813 30 Bratislava   december 2023     Vážený pán...
Human Forum 2023

Human Forum 2023

  Dagmar Kusá took part in the opening panel of the tenth annual Human Forum in Banská Bystrica. The tenth Forum was devoted to the theme of strengthening democracy and protecting civil society. The opening panel considered the conflict in Ukraine in relation to...