BISLA Theatre Society

BISLA Theatre Society

BISLA Theatre Society BISLA Theatre Society recently attended a theater performance named Konformista. During this meeting, the Theatre Society also said goodbyes to the third-year-old students who had just recently graduated and got their diplomas. Read more about...

APU Winter School 2023

APU Winter School Experience Today, we are featuring an article written by Muhammad Rayhansyah Jasin of Asia Pacific University. Muhammad participated in a field study program titled Experiencing Media, Culture, and Creative: Television, Film, Photography, and Theatre...

Výberové konanie na miesto docenta

Výberové konanie na miesto docenta Rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA) v súlade s § 77 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o...