Academic Advisors 2017/2018

 

SAMUEL ABRAHÁM

JAMES GRIFFITH

DAGMAR KUSÁ

IVETA RADIČOVÁ

LYNDA STEYNE

1st year

 • Matej Bilík
 • Adam Duffek
 • Oliver Bakoš
 •  
 • Jonáš Jánsky
 • Ivona Mičeková
 • Adam Marsal
 • Natália Vavríková
 • Mária Dudžáková
 • Lucia Trubenová
 •  
 • Lukáš Pigliafreddo
 • Alexandra Telepčáková
 • Miloslav Valko
 • Daniel Cséfalvay
 •  
 • Artur Zmeček
 • Alexa Lozano
 • Georgios Merkouris
 • Dominik Oravec
 • Ruben Wöllert
 • Pavlina Jones

2nd year

 • Jakub Berník
 • Veronika Budaiová
 • Šimon Vacval

Simon Šesták

 • Rosina Danilova-Cross
 • Laura Palenčíková Jonathán Pavelka
 • Dominik Novosád
 • Arnold Remenár
 • Rastislav Richter Katarína Rožárová Michal Sagula
 • Paulína Svatoňová

3rd year

 • Simona Fröhlichová
 • Anna Fumačová
 • Dominik Harman
 • Jennifer Bergerová
 • Alica Mudráková
 • Ivan Iliev
 • Tomáš Iliev
 • Patrícia Kučárová
 • Veronika Novotná
 • Ľudmila Peruňská
 • Barbora Sedláčková
 • Haniah Zavodská
 • Juraj Lichvár